Adverteren

Je wil adverteren op het grootste Afterpay Netwerk van Nederland en België maar je weet niet precies hoe je moet beginnen? Begin dan bij Afterpaywinkels.net 1 maand adverteren voor +/- 75 euro per maand. Met circa 2.500-10.000 bezoekers per maand een perfect gelegeheid om meer omzet te behalen om te adverteren op nederlands grootste Afterpay winkels overzicht. 

Hoe gaat het adverteren in zijn werk?

Na ontvangst van de factuur en afgesproken maand bedrag is betaald wordt de advertentie geplaatst. Deze dient aangeleverd te worden of voor een meerpijs door ons ontwikkeld. 

Hoe kan ik in contact komen?

Wij bieden 2 mogelijkheden om te adverteren dat is per catergorie of over alle pagina's te adverteren. Zo kunt u elke doelgroep aanspreken die voor ogen heeft. Neem gerust contact op met afterpaywinkels.net en bespreek de mogelijkheden.